Friday, December 9, 2011

KATA SENDI

A. Isi tempat kosong dengan kata sendi yang sesuai.

terhadap     untuk        di          tentang      sejak
daripada     seperti     pada      dari             ke


1 Kapal terbang Tokyo itu sedang mendarat.
2 Saya hendak rumah nenek.
3 Ibu bapa harus mengambil berat pelajaran anak-anak.
4 "Jangan bermain tepi parit," pesan ayah. disiplin di kalangan murid.
5 Guru Besar bercakap displin di kalangan murid.
6 Tas tangan itu dibuat kulit haiwan.
7 Wajah lelaki itu pucat ayam berak kapur kerana demam.
8 Mainan ini adalah adik bongsu saya.
9 Dia membubuh ubat lukanya.
10 Siong Fat kehilangan ayahnya kecil.

KATA ADJEKTIF 2

JAWAPAN KATA ADJEKTIF

Hai,kawan-kawan telah mencuba!!     
Marilah periksa jawapan kamu...


1.benci
2.leper
3.muda
4.merdu
5.kencang
6.sembuh
7.suntuk
8.bingung
9.tebal
10.merah

KATA ADJEKTIF

Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.     

muda       merah     leper           tebal           merdu
suntuk     benci       bingung      sembuh      kencang

1 Jika kita selalu bercakap bohong, kawan-kawan akan kepada kita.
2 Piring yang itu telah pecah.
3 Air kelapa enak diminum.
4 Suara biduanita Syarifah Aini sungguh .
5 Angin telah menumbangkan beberapa batang pokok.
6 Chandran sudah daripada sakit.
7 Adibah tidak dapat menyiapkan kerja itu kerana masa sudah .
8 Shanti memikirkan masalah yang dihadapinya.
9 "Ambilkan saya buku di atas meja itu," kata Cikgu Kasim.
10 Harga sekilogram cili      ialah RM 9.00.

Monday, December 5, 2011

contoh karangan :gambar bersiri

Contoh Karangan : Gambar Bersiri      

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan gambar tersebut. 
Panjang huraiananda antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Semangat KejirananContoh Jawapan


       Jiran ialah sekelompok masyarakat setempat yang tinggal berhampiran antara satu dengan lain. Jiran diibaratkan sebagai saudara kandung tempat kita mengadu tatkala berada dalam kesusahan atau hendak mengadakan majlis keramaian. Jiran yang baik ibarat cubit peha kiri peha kanan pun terasa amat sukar ditemui.

      Semangat kejiranan wajar dipupuk kerana melaluinya kita dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Hal ini dapat dilaksanakan melalui budaya ziarah-menziarahi semasa perayaan besar seperti Sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina atau Deepavali. Selain itu kita juga boleh berkunjung ke rumah jiran ketika mereka mendapat musibah atau sakit. Kunjungan kita ke rumah jiran mungkin dapat melegakan penderitaan yang mereka alami dan secara tidak langsung mengeratkan hubungan silaturahim.

      Semangat kejiranan juga berupaya mewujudkan masyarakat yang prihatin. Hal ini boleh terjadi seandainya jiran tetangga saling mengambil berat di antara satu dengan lain. Hubungan yang terjalin akan memudahkan kita untuk meminta bantuan ketika dalam kesusahan. Selain itu, kita juga boleh mengharapkan jiran memerhatikan rumah kita semasa kita pulang ke kampung atau pergi melancong. Pada masa yang lain mungkin kita pula akan dipinta oleh mereka untuk berbuat perkara yang serupa.

      Semangat kejiranan yang dipupuk juga memudahkan tugas yang besar dilaksanakan secara bergotong-royong. Apabila hubungan sesama jiran sudah menjadi akrab sesuatu tugas yang berat dan besar seperti membersihkan kawasan kampung atau perumahan dapat dilaksanakan secara bersama-sama tanpa sebarang masalah. Justeru, tugas yang berat menjadi mudah laksana hati kuman sama dicecah hati gajah sama dilapah. Lantas suasana yang harmoni dapat dibentuk dalam masyarakat.

      Kesimpulannya, semangat kejiranan wajar dipupuk dalam masyarakat kita agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni. Sekiranya hal ini dapat dilakukan maka akan tercapailah cita-cita negara untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan penyayang.

Saturday, November 26, 2011

KATA SENDI

Tahun 4,5 & 6 (Kata Sendi)
Kata Sendi
1)      Kata sendi nama merupakan kata depan kepada kata nama
2)      Kata sendi merupakan kata yang merangkaikan kata anam atau frasa nama di belakang dengan kata frasa lain di depan
3)      Contoh
Kata Sendi
Kegunaan
Contoh
Akan/kepada/ terhadap
Menunjukkan perasaan atau sikap
a)            Asik suka akan masakkan ibu
b)            Ibu saying kepada kami
c)            Kita harus hormat terhadap guru
Di
Digunakan untuk tempat
d)            Saya sedang makan di kantin sekolah
Ke
Digunakan untuk tempat atau benda konkrit
e)            Saya ke rumah Ali
f)              Barang itu dicampakkan ke lantai
Dari
Digunakan untuk tempat atau masa
g)            Saya berasal dari Pulau Pinang.
h)            Latihan akan dijalankan dari pukul 5:00 petang
Daripada
Digunakan untuk orang, perbandingan, asal   kejadian dan keanggotaan
i)              Hadiah itu daripada kakak
j)              Seluar ini lebih cantik daripada seluar itu
k)            Bunga itu diperbuat daripada kain
l)              Kumpulan perompak senjata api itu terdiri   daripada empat orang anggota.
Bagi/ Untuk
Digunakan untuk membezakan sesuatu
m)          Soalan Bahasa Melayu mudah bagi saya
n)            Saya membeli buku itu untuk umembuat rujukan
Pada
Digunakan untuk masa, orang, benda dan binatang
o)            Kita akan sampai pada pukul lapan malam
p)            Saya menyapu marjerin pada roti
Demi
Digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang membawa maksud tujuan
q)            Demi masa depan, mari kita belajar bersungguh-sugguh
 Tentang
Digunakan untuk menyatakan makna
r)             Perdana Menteri membincangkan tentang masalah Negara
Seperti/
Umpama/
Laksana/ Bagai/ Bak


Digunakan untuk persamaan atau dalam peribahasa
s)             Kasih saying adik-beradik bagai air dicencang tidak akan putus
Dengan
Digunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama atau serta, bandingan setara, keterangan cara, dan penggunaan sesuatu sebagai alat.
t)              Saya bermain dengan adik di taman
Sejak/ Semenjak
Digunakan untuk menyatakan makna bermula atau masa tertentu
u)            Kehidupannya susah sejak/ semenjak kematian ibubapanya
Oleh
  Digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di- dan ter-
v)            Sup itu di masak oleh ibu
w)          Askar terpengaruh oleh kata kata ketuanya
Hingga/ Sampai
digunakan untuk peringkat masa atau had tertentu
x)            Ali belajar hingga/sampai ke peringkat universiti
Dalam / Antara
Digunakan untuk menyatakan pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak.
y)            Kami setuju dalam hal itu
z)             Perbincangan itu adalah di antara mereka adik-beradik.

KATA PERINTAH- TAHUN 4,5,DAN 6

Tahun 4,5 & 6 (Kata Perintah)


Kata Perintah
1)      Digunakan supaya seseorang mematuhi sesuate perintah, arahan, larangan, silaan dan permintaan
2)      Digunakan untuk membentuk ayat perintah
3)      Kata perintah boleh ditambah partikel –lah di belakangnya
 
Kata Perintah
Ayat Contoh
Harap
Harap anda mematuhi peraturan di jalan raya
Jangan
Jangan meludah di sini
Jemput
Jemput makan kuih ini
Sila
Sila hantar kerja rumah ini esok
Tolong
Tolong ambil penyapu kepada saya
Usah
Usah¸kamu berlakon dihadapan saya
Minta
Minta tolong sekejap

Hikayat、 Sang Kancil

Kata Ganda Tahun 4,5,6

Tahun 4,5 & 6 (Kata Ganda)

Kata Ganda
 
Kata Ganda Seluruh
1)      Digunakan pada kata dasar yang diulang atau digandakan seluruhnya
Contoh bunga – bunga-bungaan
2)      mesti diberi tanda sempang (-)
3)      menyatakan makna
a)      Jamak atau banyak Contoh buku-buku, batu-batu, bintang-bintang
b)      Tunggal atau satu Contoh anai-anai, oleh-oleh
c)      Banyak yang bersifat Contoh mahal-mahal, murah-murah, merah-merah
d)      Menguatkan keterangan Contoh sunguh-sungguh, baik-baik

Senarai Kata Ganda Seluruh
Jenis
Kata Ganda Seluruh
Contoh
Kata Nama
Anai-anai, gula,gula, mata-mata, rama-rama, kanak-kanak, kura-kura, labah-labah, laying-layang
a)      Labah-labah itu sedang membuat sarang
b)      Layang-layang terbang tinggi

Kata Adjektif
Besar-besar, cantik-cantik, mahal-mahal, murah-murah, sihat-sihat, tebal-tebal
c)      Rumah disitu besar-besar
d)      Makanan itu enak-enak
Kata Kerja
Baring-baring, duduk-duduk, makan-makan, tidur-tidur
e)      Abang baring-baring selepas makan
Kata Keterangan
Betul-betul, erat-erat, hampir-hampir, jarang-jarang, pagi-pagi, malanm-malam, renyai-renyai
f)        Pagi-pagi ibu sudah bangun
g)      Hujan turn renyai-renyai
Kata Nama Terbitan
Pemberita-pemberita, soalan-soalan
h)      Pemberita-pemberita berkumpul didewan persidangan semasa kerajaan mengadakan persidangan

 Kata Ganda Separa
1)      Terbentuk dengan cara menyingkatkan bahagian pertama daripada kata ganda selurih
2)      Menyataka makna
a)  Jamak atau banyak Contoh dedaun, geguli
b)  Tunggal atau satu Contoh lelabu, pepijat
c)   Menyerupai sesuatu Contoh kekuda, bebola, sesiku

Senarai Kata Ganda Separa
Senarai Kata Ganda Separa
Contoh
Bebalai,bebarau,bebawang,bebenang,
bebola,bebotok,bebuli,bebuluh,
cecair,cecawi,cecekak,dedali,dedalu,
dedamak,dedaru,dedawai,dedaun,dedaup,
gegasing,gegendang,jejaka,jejala,jejamong,
jejamu,jejari,jejentik,jejuang,kekabu,
kekacang,kekapas,kekara,kekepuk
,kekili,kekisi,kekunci,lelabah,lelabu,lelabi,
lelada,lelaki,lelayang,leletup,lelumba,memaya,
pepanggil,peparu,pepejal,peperam,pepenjuru,
pepijat,pepuyu,rerambut,reriang,reribu,reruku,
sesagin,sesekat,sesendal,sesendi,sesentih,sesiku,
sesumpit,sesungut,tetamu,tetangga,tetuang,tetuban,
tetulang,tetupai,tetambak,tetingkat
a)      Pepatung itu hinggap di batang kayu
b)      Komputer itu tidak boleh digunakan kerana tetikusnya rosak
c)      Mereka bermain lelayang di padang
d)      Lelangit abang berdarah kerana tertusuk tulang

Kata Ganda Bersajak
1)      Kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima)
a)      Di pangkal – Contoh: batu-batan, lalu-lalang, keluh-kesah
b)      Di Hujung – Contoh: kuih-muih, comot-momot, segar-bugar
c)      Seluruhnya – Contoh: kusut-masai, rumput-rampai, huru-hara
2)      Kata ganda bersajak mesti disertai tanda sempang (-)

Senarai Kata Ganda Bersajak
Persamaan Bunyi
Kata Ganda Bersajak
Contoh
Di pangkal
Bengkang-bengkok, degap-degup, gerak-geri, dentam-dentum, desas-desus, gembar-gembur, jongkang-jongket, kayu-kayan, keluh-kesah, kembang-kempis, kenduri-kendara, lalu-lalang, lekak-lekuk, mandi-manda, remuk-redam, serda-serbi, sedu-sedan, sorak-sorai, tanah-tanih, beli-belah, corat-coret
a)      Gerak-geri mereka sudah lama diperhati oleh pihak polis
b)      Sorak-sorai orang ramai kendengaran apabila beliau selesai berucap
c)      Ramai orang yang lalu-lalang di jalan ini apabila musim perayaan
d)      Ada desas-desus bahawa beliau akan meletakkan jawatan
e)      Mereka mandi-manda di kawasan sungai itu
Di hujung
Awan-gemawan, calar-balar, carut-marut, cerai-berai, comot-momot, cirit-birit, gilang-gemilang, kaya-raya, karut-marut, kuih-muih, lauk-pauk, pindah-randah, punah-ranah, ramah-tamah, saki-baki, sayur-mayur, segar-bugar, serta-merta, terang-benderang, tunggang-lalang, turun-temurun, anak-pinak. Warna-warni, gelap-gelita
f)        Buah-buahan yang baru dipetik itu segar-bugar belaka
g)      Adik-beradiknya ramah-tamah belaka
h)      Kuih-muih itu sedap-sedap balaka
i)        Cerita karut-marut itu hanya untuk menakutkan orang
Seluruhnya
Beras-petas, bolak-balik, compang-camping, dolak-dalih, gopoh-gapah, gunung-ganang, bukit-bukau, gundah-gulana, hari-biru, hiruk-pikuk, huyung-hayang, kacau-bilau, kusut-masai, kumat-kamit, lambat-laun, lintang-pukang, mundar-mandir, pontang-panting, porak-peranda, rempah-ratus, riuh-rendah, rumput-rampai, suku-sakat, sunyi-sepi, tindak-tanduk, ulang-alik, huru-hara, tungkus-lumus, saudara-mara, kejar-mengejar, tawar-menawar, kata-mengata, semak-samun
j)        Rempah-ratus diperlukan untuk memasak nasi tomato
k)      Mulut ibu kumat-kamit membaca doa
l)        Perasaan Ali Gundah-gulana setelah gagal dalam peperiksaan
m)    Abangh ulang-alik ke pejabat dengan menunggang motosikal
n)      Ali gopoh-gapah berlari ke sekolah setelah bangun lewat

Kata Ganda Berimbuhan
1)      Kata ganda yang diberi imbuhan
2)      Kata ganda berimbuhan mesti disertai tanda sempang (-)
3)      Boleh diletakkan
a)      Di awal
b)      Di akhir
c)      Di awal dan di akhir (apitan)
d)      Di tengah sebagai sisipan

Senarai Kata Ganda Berimbuhan
Persamaan Bunyi
Kata Ganda Bersajak
Contoh
Awalan
Berangan-angan, berbaik-baik, berbual-bual, berderet-deret, berduyun-duyun, berlari-lari, berlumba-lumba, berhati-hati-bertukar-tukar, berturut-turut, melihat-lihat, meminta-minta, memicit-micit, menyebut-nyebut, menari-nari, mengiau-giau, terburu-buru, tergagap-gagap, tergesa-gesa, terkelip-kelip, terikut-ikut, tersenyum-ssenyum, terbahak-bahak, tertanya-tanya, tercengang-cengang, terkaku-kaku
a)        Adik ketawa terbahak-bahak apabila menonton program Raja Lawak itu
b)        Dalam perbincangan ini, murid-murid berpeluang bertukar-tukar pendapat
c)        Puan Aminah memicit-micit kepalanya yang sakit
d)        Lampu pelita itu terkelip-kelip lalu padam
e)        Hujan lebat turun selama dua hari berturut-turut

Akhiran
Besar-besaran, baru-baruan, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, harum-haruman, wangi-wangian, hidup-hidupan, kaya-kayuan, kecil-kecilan, mudah-mudahan, orang-orangan, rupa-rupanya, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ubat-ubatan, puji-pujian, rumah-rumahan, bau-bauan
f)          Bunga-bungaan  di taman itu cantik-cantik
g)        Wanita itu membeli sayur-sayuran di pasar pagi
h)        Gudang itu mengadakan jualan secara bwesar-besaran
i)          Abang menjual pelbagai barang keperluan secara kecil-kecilan
Apitan
Bersalam-salaman, bertolak-tolakan, berkejar-kejaran, berlari-larian, dahulu-mendahului, faham-memahami, harap-mengharapkan, hormat-menghormati, keanak-anakan, kebiru-biruan, kehijau-hijauan, kemerah-merahan, kehairan-hairanan, kehitam-hitaman, kekuning-kuningan, kemalu-maluan, lengkap-menglengkapi, mencarik-carikkan, nasihat-menasihati, sebaik-baiknya, selama-lamanya, selewat-lewatnya, ziarah-menziarahi, sehari-harian, bersorak-sorakan, kunjung-mengunjungi, melambat-lambatkan
j)          Rakyat Malaysia hidup hormat-menghormati
k)        Kami akan tiba selewat-lewatnya padapukul 8 malam
l)          Anak-anak kucing itu berkejar-kejaran di halaman rumah
m)      Dari jauh, pulau itu kelihatan kehijau-hijauan
n)        Mukanya kemerah-merahan apabila berlari di bawah matahari
Sisipan
Jari-jemari, gilang-gemilang, tali-temali, tulang-temulang, turun-temurun
o)        Majlis hari lahir anak hartawan itu berlangsung gilang-gemilang
p)        Ahli arkeologi itu menemui tulang-temulang yang berusia beribu-ribu tahun