Friday, November 18, 2011

KATA SERU 2

Marilah mencari jawapan bersama-sama.

1.__________ ,sudah lama kita tidak berjumpa!
A Oh                    B  Hai                     C  Wah

2._______ ,kamu rupanya yang mencuri duit aku!

A Eh                   B  Oh                        C Ah

3.__________,pantasnya Mak Lily menganyam tikar!
A Wahai             B  Amboi                   C Oh

4.__________,berani engkau mengacau adik aku!
A  Cis                  B  Eh                      CAmboi

5._________,tinggi betul Menara Berkembar Petronas!
A Wah                 B  Aduhai                      C Nah

Jawapan:
1.B          2.D          3.A            4.A         5.A

No comments:

Post a Comment