Friday, November 18, 2011

KATA SERU 3

 Lengkapkan ayat seruan di bawah.
  • kasihannya kucing itu
  • berani engkau datang ke sini lagi
  • teruskan usaha anda
  • sakitnya kepalaku
  • lajunya pemuda itu memandu kereta                                                                                                                                                                                                                                                     1.Syabas,_______________________________________________________________!
          2.Aduhai,_______________________________________________________________!

          3.Amboi,_______________________________________________________________!

          4.Cis,__________________________________________________________________!

          5.Aduh,________________________________________________________________!
 

Jawapan:
1.teruskan usaha anda
2. kasihannya kucing itu
3. lajunya pemuda itu memandu kereta
4.berani engkau datang ke sini lagi
5. sakitnya kepalaku

No comments:

Post a Comment