Sunday, November 20, 2011

LATIHAN KATA HUBUNG


LATIHAN  KATA  HUBUNG
1. Dia  tidak  mahu  pergi  berjumpa  dengan   doktor____demam.
    A  sementara           C  lalu
    B  agar                    D   walaupun
2. Adiknya  bijak____rajin.
    A  hingga                 C   serta
    B  setelah                 D   kerana
3. Puah  Esah  menjahit  baju____menunggu  anaknya  pulang.
    A  sementara            C  meskipun
    B  sesudah                D   supaya
4. Pokok  bunga  itu  akan  layu____mendapat  air  yang   mencukupi.
    A  kerana                 C    melainkan
    B  sementara             D  seraya
5. Emak  menudung  lauk  itu____tidak  dihinggapi  lalat.
    A  supaya                  C   kerana
    B  lalu                        D   selama
6. Buku  ini  sesuai  untuk  pelajar  sekolah   menengah____tidak  sesuai  untuk  murid  sekolah  rendah.
    A  kerana                  C   sementara
    B  tetapi                     D   sewaktu
7. Jangan  guna  lif  untuk  melarikan  diri____berlakunya   sesuatu  kebakaran.
    A  tetapi                     C   serta
    B  selagi                     D   sewaktu
8. ____mereka  sampai,adik  saya  sedang  bermain  di   padang.
   A  Sekiranya               C   Semasa
   B  Sungguhpun            D  Manakala
9. Buatlah  kerja  itu____selesai.
   A  serta                       C   sehingga
   B  manakala                 D   seandainya
10. Sivam  terpijak  kulit  tembikai____tersungkur.
      A  lalu                       C   sambil
      B  selagi                    D   tetapi

No comments:

Post a Comment