Saturday, November 5, 2011

17 nilai murni

• 1 BAIK HATI
1.1. Belas kasihan - bersimpati terhadap kesusahanorang lain
1.2. Bertimbang rasa – mengambil kira keperluandan perasaan orang lain.
1.3. Murah hati – memberi bantuan secara ikhlaskepada yang memerlukan.
1.4. Saling memahami – sanggup memberi danmenerima pandangan serta memahami perasaandan keperluan orang lain.
1.5. Saling bermaafan – sanggup meminta maaf danmemaafkan.

2. BERDIKARI
2.1. Berupaya bertindak sendiri – sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan oranglain.
2.2. Yakin kepada diri sendiri – percaya kepadakebolehan diri dan sanggup mencuba.

3. BERHEMAH TINGGI
3.1. Kesopanan – berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan.
3.2. Mengakui kesilapan sendiri – sedia mengakukesilapan diri sendiri serta sanggup menerimanasihat
.3.3. Ramah mesra – sedia bergaul mesra dengansemua orang

4. HORMAT
4.1. Hormat dan taat kepada ibu bapa dan penjaga – memulia dan patuh kepada mereka
.4.2. Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebihtua, guru, rakan jiran dan pemimpin – menunjukkan rasa hormat serta memberi layananyang baik kepada mereka.
4.3. Hormat kepada kerajaan dan negara – menerimadan hormat kepada kerajaan serta lambangkebesaran negeri dan negara.
4.4. Hormat kepada kepercayaan dan adat resampelbagai kaum – menghormati kepercayaandanadat resam semua kaum.
4.5. Patuh kepada undang-undang – mematuhiundang-undang setiap masa.

5. KASIH SAYANG
5.1. Sayang diri sendiri dan orang lain – menyayangi diri sendiri dan orang lain.
5.2. Sayangkan alam sekitar – Memelihara danmemulihara kehidupan flora dan faunauntuk kesejahteraan hidup.

6. KEADILAN
6.1. Adil – Membuat pertimbangan dankeputusan secara positif, menyeluruh dan bersesuaian.
6.2. Saksama – tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat keputusan.

7. KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG
7.1. Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar  batasan peraturan dan undang-undang yang tersuratdalam keluarga, sekolah, komuniti, masyuarakat negaradan agama.

8. KEBERANIAN
8.1. Berani mencuba – Berani melakukansesuatu perkara yang baru dan mencubauntuk kebaikan diri sendiri dan orang laindengan mengambil kira risiko yang akandihadapi.
8.2. Berani kerana benar – Beranimempertahankan sesuatu yang diakuikebenarannya dengan menunjukkan buktiyang nyata.

9. KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL
9.1. Kebersihan diri – Merupakan kebersihan anggotayang perlu dijaga oleh setiap individu untuk kehidupan yang sihat
.9.2. Kebersihan persekitaran – Pemeliharaan alamsekeliling supaya rapi dan bebas daripadakekotoran dan pencemaran
9.3. Kebersihan mental – Pertuturan dan perlakuanyang terpuji dan perlu diamalkan oleh seseorangdalam hubungannya dengan orang lain.

10. KEJUJURAN
10.1. Amanah – Bertanggungjawab dalam melakukansesuatu tugas yang diberikan dan dapatmenimbulkan kepercayaan dan keyakinan oranglain.
10.2. Bercakap benar – Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung.
10.3. Ikhlas – Melakukan sesuatu suci hati tanpa mengharapkan balasan.

11. KERAJINAN
11.1. Daya usaha – Berusaha bersungguh-sungguhdengan inisiatif, kreatif dan enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.
11.2. Dedikasi – Berminat dan rela mengorbankanmasa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah.

12. KERJASAMA
12.1. Gotong-royong – Melakukan sesuatu tugassecara beramai-ramai dan sukarela.
12.2. Toleransi – Bertolak ansur serta dapat mengawalmengelakkan berlakunya perselisihan.
12.3. Perpaduan – Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga, masyarakat, negara danantarabangsa

13. KESEDERHANAAN
13.1. Pertuturan dan pelakuan yang sederhana – Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan ataumenimbulkan kemarahan orang lain.
13.2. Kesederhanaan dalam menimbangkankepentingan diri dan orang lain – Membuat pertimbangan yang sewajarnya supayamemuaskan diri sendiri dan orang lain.

14. KESYUKURAN
14.1. Berterima kasih – Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaanterhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.

15. RASIONAL15.1. Membuat pertimbangan – Berupaya mengambilkira baik buruknya sesuatu perkara sebelummembuat keputusan.

16. SEMANGAT BERMASYARAKAT
16.1. Bermaufakat – Mengutamakan persetujuan dankerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagikepentingan bersama.
16.2. Kerajinan – Berbaik-baik, bertolak ansur, tolongmenolongdan bekerjasama dengan jiran tetanggadan masyarakat.
16.3. Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat – Memahami masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya.


17. PATRIOTIK 
17.1. Cintakan negara – Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk memajukan negara.
17.2. Berkorban untuk negara – Sanggup melakukanapa sahaja demi mempertahankan negara daripadadiceroboh.

Friday, November 4, 2011

手语-有用的人

pendidikan moral

lagu saya baik hati

激励歌

tumbuhan

bunga-bungaan 2

Fail:Fire01.jpg

bunga raya yang berwarna oren

bunga raya

Bunga Raya

Bunga raya
Hibicus0051.JPG
Pengelasan saintifik
Alam:Tumbuhan
Divisi:Magnoliophyta
Kelas:Magnoliopsida
Order:Malvales
Keluarga:Malvaceae
Genus:Hibiscus
Spesies:H. rosa-sinensis
Nama binomial
Hibiscus rosa-sinensis
Bunga raya, juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu [1] (Hibiscus rosasinensis) ialah sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus Hibiscus yang sering ditanam sebagai pokok hiasan.
Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Selepas mencapai kemerdekaan, Kementerian Pertanian telah diarah untuk mencadangkan bunga yang sesuai untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan. Pada akhir pada tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mencadangkan tujuh jenis bunga untuk dipilih sebagai Bunga Kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Bunga Kenanga, Bunga Raya, Bunga Melur, Bunga Teratai, Bunga Mawar, Bunga Cempaka dan Bunga Tanjung. Selepas perbincangan pada 28 Julai 1960, Bunga Raya telah diisytiharkan sebagai Bunga Kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menubuhkan Malaysia, Bunga Raya terus diguna sebagai Bunga Kebangsaan.
Bunga ini ditanam secara meluas sebagai hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. Bunganya besar, merah, keras, tetapi tidak berbau.
Pelbagai kultivar, varieti, dan hibrid telah dihasilkan, dengan warna bunga pelbagai dari putih kepada kuning dan kuning bata dan merah jambu lembut, dengan kelopak set tunggal dan berganda. Bunga ini digunakan bagi mengilat kasut di sebahagian India.